Cílem tohoto komplexního programu je:
  • Navrácení komunikace a spolupráce se zástupci bytových družstev a SVJ.

  • Zvýšení životní úrovně a spokojenosti s bydlením občanů v Praze 11.

Jeden z hlavních cílů je zapojení obyvatel Jižního Města do procesu rozhodování na místní úrovni.

Kontakt

Ing. Rostislav Korbel
telefon: +420 603 418 441
e-mail: korbel@korbelfc.cz

Jak se zapojit do programu pro BD a SVJ?

Pro více informací kontaktujte pana Rostislava Korbela:

Ing. Rostislav Korbel
telefon: +420 603 418 441
e-mail: korbel@korbelfc.cz

Nabídka služeb v rámci programu

Regenerace vnitrobloků
Odstraňování nelegálních výlepů a grafitti
Údržba zábradlí klepadel a sušáků
Odstranění nevzhledných a nefunkčních betonových prvků
Opravy chodníků a budování tzv. „Přešlapů“
Opravy a úklid kontejnerových stání
Realizace bezpečných přechodů pro chodce
Doplňování odpadkových košů a laviček
Údržba předzahrádek
Výstavba a údržba dětských a sportovních hřišť ve vnitroblocích
Problematika parkování a veřejného osvětlení
Bezplatná pomoc v oblasti požární bezpečnosti
Bezplatná právní pomoc
Problematika bezpečnosti, kamerový systém

PROČ PROGRAM JIŽNÍ MĚSTO – MĚSTO PRO ŽIVOT?

PROTOŽE o většinu bytových domů v Praze 11 se starají představenstva a výbory bytových družstev a Společenství vlastníků jednotek, kterým tyto domy patří. Jsou to lidé, kteří se této činnosti věnují převážně ve svém volném čase a téměř zadarmo. Své problémy řeší v drtivé většině případů odpovědně a ve prospěch ostatních obyvatel, svých sousedů. Možnosti ovlivnit okolí bytových domů je však mimo jejich kompetenci. Z tohoto důvodu se předsedové obrací na městskou část, aby zjednala nápravu. Zde však často narážejí na byrokratickou bariéru, kdy kompetenci při vyřizování požadavků má vždy jiný úředník a vyřízení se tak neúměrně prodlužuje. Pojďme to změnit!

JIŽNÍ MĚSTO – MĚSTO PRO ŽIVOT

Obnovíme program pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek „Jižní Město – město pro život“, který usnadňoval předsedům BD a SVJ život a který byl, bohužel, po volbách v roce 2014 zrušen. V rámci tohoto programu byl ustanoven zástupce radnice, který pro družstva a SVJ zajišťoval komunikaci s úřadem. Za tříletou existenci programu došlo ke 114 setkáním na úrovni zástupců BD a SVJ se zástupci úřadu. Z těchto setkání vzešlo celkem 754 podnětů a podařilo se vyřešit více než 80% z nich.

Buďte s námi u startu a obnovení tohoto prospěšného projektu!

Informační leták NÁŠ DOMOV